Në mes të dhimbjes, Shqipëria ringrihet më e fortë
Nel mezzo del dolore, l’Albania diventa più forte

26 nëntor 2019, ora 03:54 minuta.
26 novembre 2019, 03:54.

Shqipëria zgjohet e tmerruar nga tërmeti më i fortë që e ka goditur ndonjëherë vendin me një magnitudë 6.4 të shkallës Rihter. Tërmeti shkaktoi dëme të mëdha njerëzore duke lënë pas 51 viktima, rreth 1000 të plagosur dhe dëme të jashtëzakonshme materiale, ku shumë objekte, banesa e pallate u shembën e u dëmtuan rëndë.
L’ Albania viene svegliata dal più forte terremoto che abbia mai colpito il paese con una magnitudo di 6,4 sulla scala Richter. Il terremoto ha causato ingenti danni, causando la morte di 51 persone, circa 1.000 feriti e danni materiali con il crollo e il danneggiamento di molti edifici e abitazioni.

Disa muaj pas tërmetit tragjik është ende duke u bërë bilanci i dëmeve të shkaktuara, ndërsa të prekurit janë akomoduar nëpër hotele, banesa sociale dhe çadra. Shumë ndërtesa u prishën dhe rrënojat e tyre u hoqën në një kohë të shkurtër, por gjurmët e tërmetit vijojnë ende të jenë të gjalla sidomos në Durrës dhe Thumanë, Laç, si zonat më të prekura.
Pochi mesi dopo il tragico terremoto sono ancora visibili i danni causati, mentre molte persone sono state sistemate in hotel, case popolari e tende. Molti edifici sono stati demoliti e le macerie rimosse in breve tempo. Ma le ferite del terremoto rimangono ancora vive soprattutto a Durazzo, Thumanë e Lac: le aree più colpite.

Me hetimet e nisura, deri më tani ka rezultuar se pasojat më fatale u shkaktuan si pasojë e gabimeve njerëzore dhe abuzimit me ndërtimet me strukturë të dobët. Në programin e rindërtimit të zonave të prekura nga tërmeti, qeveria ka deklaruar se do të ndërtojë lagje të reja në Tiranë, Durrës, Thumanë, Kurbin dhe Laç për të strehuar banorët, së bashku me infrastrukturën shoqëruese (shkolla, kopshte, qendra shëndetësore, infrastrukturë tokësore dhe nën-tokësore) në këto lagje të reja.
Solidariteti mbarëkombetar i të gjithë shqiptareve, kudo që jetojnë, si edhe ai ndërkombetar i shumë vendeve të Bashkimit Evropian: Italia, Greqia, Franca, Gjermania, Zvicra, Kroacia, Bullgaria, Serbia e Rumania etj, dhe më gjerë, Izraeli,Amerika e Turqia, u shfaq, për vendin tonë, mbas tragjedisë së tërmetit. Kjo tregon se vendi ynë do të ringrihet dhe rindërtohet përsëri sa më shpejt, duke mbajtur në kujtesen tonë kombetare 51 viktimat e kësaj tragjedie, që duhet të na ndërgjegjësojne, për sigurinë tonë individuale e kombëtare.
Le indagini finora effettuate hanno dimostrato che le conseguenze più fatali sono state causate dall’errore umano e dall’utilizzo di materiale scadente per l’edificazione delle case. Nel suo programma di ricostruzione sismica, il governo ha annunciato che costruirà nuovi quartieri a Tirana, Durazzo, Thumanë, Kurbin e Lac per accogliere gli sfollati, insieme alle infrastrutture associate (scuole, asili nido, centri medici, infrastrutture sotterranee). La solidarietà di tutti gli albanesi, anche di quelli residenti all’estero, nonché la solidarietà internazionale di molti paesi dell’Unione Europea come Italia, Grecia, Francia, Germania, Svizzera, Croazia, Bulgaria, Serbia e Romania, ecc., oltre a quella di Israele, Stati Uniti e Turchia, è stata immediata, ravvivando la speranza che il nostro Paese sarà ricostruito e sarà ricostruito al più presto, mantenendo vive nella nostra memoria nazionale le 51 vittime di questa tragedia, affinché vi sia una piena consapevolezza della importanza della sicurezza individuale e nazionale.

Tërmeti e ka goditur Shqipërinë në të gjitha vatrat e saj, me humbjen e 51 jetë shqiptarësh, të të gjitha moshave dhe me prejardhje nga te gjitha trevat ku jetojnë bashkombasit tanë.
Asnjë tërmet nuk mund të lëkund një popull kur në zemren e tij ka një solidaritet te përmasave të tilla ku përkatësia e vlerave shoqërore dhe etike shfaqet në vëllazerimin dhe në ndihmën ndaj bashkëkombasve, që po përjetojnë tragjedine e 26 nëntorit, që goditi ekzistencen e çdo shqiptari.
Nessun terremoto può scuotere un popolo quando nel suo cuore c’è una solidarietà di tale portata in cui l’appartenenza di valori sociali ed etici si manifesta nella fratellanza e nell’aiuto verso quanti stanno vivendo la tragedia del 26 Novembre, che ha colpito l’esistenza di ogni albanese.
In questi giorni, è stato dimostrato con convinzione e dedizione, il senso di appartenenza nazionale che unisce tutti gli albanesi, ovunque essi vivano: in Albania, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Chameria con tutte le sue diaspore, insieme agli Arbëresh che hanno conservato con amore il cuore albanese. Dal giorno del terremoto, tutti i territori nei quali sono presenti comunità di origine albanese, al di fuori dei confini dell’Albania, si sono uniti ad essa, diventando uno stato unito e un’unica nazione.

Në këto ditë, u tregua me bindje dhe përkushtim, ndjenja e përkatesise kombëtare, që i bashkon të gjithë shqiptarët kudo që jetojne në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Mal i Zi, Çameri dhe në të gjitha diasporat e saj, së bashku me Arbëreshët kudo që ata kanë ruajtur me dashuri, zemrën shqiptare. Nga tërmeti, të gjitha trevat e tokës shqiptare, jashtë kufijve të Shqipërise, u bashkuan me të, duke u bërë një shtet i bashkuar dhe një komb i vetëm.
In questi giorni, è stato dimostrato con convinzione e dedizione, il senso di appartenenza nazionale che unisce tutti gli albanesi, ovunque essi vivano: in Albania, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Chameria con tutte le sue diaspore, insieme agli Arbëresh che hanno conservato con amore il cuore albanese. Dal giorno del terremoto, tutti i territori nei quali sono presenti comunità di origine albanese, al di fuori dei confini dell’Albania, si sono uniti ad essa, diventando uno stato unito e un’unica nazione.

Në çdo kohë e epokë, përmes kalvarit të pafundmë të sakrificave, me kokën lart dhe plot dashuri, kombi shqiptar ka ditur të ngrihet dhe ringrihet sa herë historia e ka gjunjëzuar.
Rimëkëmbja nuk do të jetë e lehtë, por së bashku do ia dalim. Këtë fatkeqësi natyrore mund ta shndërrojmë në një mundësi, në një shans për të rregulluar atë çfarë është bërë gabim, për të menduar zhvillimin aty ku duam të jemi, jo aty ku ishim. Tërmeti i 26 nëntorit do të mbetet gjatë në memorien tonë shoqërore si një ngjarje që na goditi, na lëkundi, na dëmtoi, por nuk na vrau forcën, dëshirën dhe besimin se bashkë mund të ringrihemi. Bashkë mund t’ia dalim!
In ogni tempo ed epoca, attraverso un calvario infinito e con dei sacrifici, con la testa alta e piena di amore, la nazione albanese ha saputo risorgere e rianimarsi ogni volta che la storia l’ha messa in ginocchio.
Il recupero non sarà facile, ma insieme potremo farcela. Possiamo trasformare questo disastro naturale in un’opportunità, un’opportunità per correggere ciò che è stato fatto di sbagliato, per pensare allo sviluppo la dove vogliamo essere, non dove eravamo. Il terremoto del 26 novembre rimarrà a lungo nella nostra memoria sociale come un evento che ci ha colpito, scosso, ferito, ma non ha ucciso la nostra forza, il desiderio e la convinzione che possiamo crescere insieme. Possiamo farlo insieme!

Redjon Lleshaj, Fushë-Milot